pzbaer_kl.jpg (4144 Byte)

ru_t80bv-01.jpg (36749 Byte)

T-80BV
Foto: Vadim Stepanov
<< zurück   zurück >>